Διαδικτυακά σεμινάρια: Ανάπτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων των εκπαιδευτών ΕΕΚ

Το ερευνητικό κέντρο CARDET, σε συνεργασία με την Innovade LI Ltd, διοργανώνουν εκπαιδευτικό σεμινάριο εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν την 5η Νοεμβρίου 2022 από τις 09:00 μέχρι τις 12:00. Το σεμινάριο στοχεύει στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ σε αυτό θα παρουσιαστούν εργαλεία […]